ჩვენს შესახებ

კომპანია გაზკო 2018 წლიდან ექსკლუზიურად მიმდინარეობს გელათის ქვის კარიერიდან კირქვისა და დოლომიტის მოპოვება/დამუშავება

დოლომიტი – ბუნებრივი ქვა, დაპრიალებული და დაუპრიალებელი ფორმით

გელათის კირქვა – იდეალური მასალა დასამუშავებლად, მშენებლობისთვის და მოპირკეთებისათვის

კომპანიის

სარეკლამო ვიდეო რგოლი

კომპანია გაზკო 2018 წლიდან ექსკლუზიურად მიმდინარეობს გელათის ქვის კარიერიდან კირქვისა და დოლომიტის მოპოვება/დამუშავება

დოლომიტი - ბუნებრივი ქვა, დაპრიალებული და დაუპრიალებელი ფორმით

გელათის კირქვა - იდეალური მასალა დასამუშავებლად, მშენებლობისთვის და მოპირკეთებისათვის

კომპანია
გაზკო

5 წლიანი
გამოცდილება